Phòng khách 'RESTELL'

nơi có thể nghỉ lại dành cho quý vị có thể tiến thẳng về tương lai mà không ngần ngại
RESTEL
Redtel cung cấp phòng ngủ và các dịch vụ như khách sạn với những khách trong và ngoài nước khi khám sức khỏe tổng quát hoặc với những người thân chăm sóc người bệnh.

Hướng dẫn về cơ sở hạ tầng và sử dụng

  • “RESTEL” “ Nhà khách VIP
    • - Có 6 phòng khách (Phòng đôi) – Số người tối đa có thể sử dụng là 12 người
    • - Có kênh Ti vi của từng quốc gia (Trung Quốc/ Mông Cổ/ Việt Nam)
    • - Có PC internet/ Wifi miễn phí
    • - Có phòng tổng hợp (Phòng nấu ăn)
  • Khi sử dụng các sản phẩm về thẩm mỹ và kiểm tra sức khỏe thì được hỗ trợ nơi ở