Trung tâm y học cấp cứu

Từ năm 2011 liên tục được bộ Y tế và Phúc lợi đánh giá là cơ quan số 1 về y học cấp cứu -
Trung tâm Y học cấp cứu

Trung tâm Y học cấp cứu được điều hành 24/ 24 giờ để đối phó với các tình huống cấp cứu của bệnh nhân nguy cấp về tính mạng. Trong trường hợp có các triệu chứng nguy cấp hoặc đã phát sinh các triệu chứng kèm theo thì có thể được các bác sĩ chuyên ngành Y học cấp cứu khám chữa. Trung tâm còn được liên kết với trung tâm cứu trợ khu vực, sở phòng cháy chữa cháy vân vân cho nên luôn luôn có sự chuẩn bị triệt để để có thể xử lí một cách hoàn hảo về việc hô hấp nhân tạo và trúng độc khi có trường hợp cần cấp cứu.

Đặc trưng

  • Các bệnh cấp tính hoặc các tổn thương (bên ngoài)
  • Thiệt hại lớn
  • Dự phòng chữa trị 24/24 với các bệnh cấp cứu như: ngộ độc dược phẩm vân vân