Trung tâm trị liệu tế bào gốc

dược phẩm có giấy chứng nhận của KFDA! Hiện thực hóa giấc mơ kéo dài tuổi thọ
Trung tâm chữa trị tế bào gốc
Trung tâm chữa trị tế bào gốc điều trị bệnh nan y, ngăn ngừa lão hóa, ngăn ngừa bệnh nặng sử dụng chất chữa trị tế bào gốc trưởng thành “Cellgram” của “Pharmicell” và là trung tâm chữa trị tế bào gốc tổng hợp ứng dụng chất chữa trị tế bào gốc nguồn gốc từ máu cuống rốn” Cartistem” của công ty Medipost
What is cell and gene therapy?
It refers to an advanced therapy using a variety of stem cell drugs formally approved by government authorities. It helps restore damaged cells or tissues to maintain their original functions.
Stem cell and gene therapies now have increasingly wider applications, including disorders of the heart, the brain, and bone and joints, as well as incurable diseases. These next-generation, advanced treatments are being proven for their outstanding effects.

Chương trình

 • Tế bào gốc trưởng thành
  • - Tế bào gốc tồn tại ở cơ thể như tủy sống, máu cuống rốn, nhau thai
  • - Khi đồng nhất kiểu Gen, không có phản ứng từ chối đối với bản thân và cũng như khi cấy ghép cho người khác
  • - Dễ dàng bóc các lớp mỡ, và có khả năng phân hóa theo đặc điểm cấu trúc phù hợp với đặc điểm của các lớp mỡ xung quanh
 • Tế bào gốc máu cuống rốn
  • - Có thể đạt được một cách dễ dàng và khả năng tăng trưởng & phân hóa vượt trội
  • - Tế bào gốc phong phú
  • - Kept frozen, they can be immediately used.
 • Allogenic gene containing the 'TGF-β1' gene
  • - Effective treatment for knee osteoarthritis
  • - No need to harvest cells from patients
  • - Immediately available for use as a commercial product