Trung tâm chạy thận nhân tạo

Môi trường tiện nghi và thoải mái, đem lại sự yên tâm hơn với trang thiết bị hiện đại -
Trung tâm chạy thận nhân tạo
Trung tâm chạy thận nhân tạo và hơn nữa xây dựng hệ thống trang thiết bị tối tân nhất để cung cấp môi trường chạy thận nhân tạo tiện nghi và thoải mái; có hệ thống liên lạc khẩn cấp để giải quyết vấn đề khi phát sinh chạy thận, bệnh nhân có vấn đề khi chạy thận được thực hiện quản lý tập trung theo hệ thống liên lạc người bảo hộ.

Đặc trưng

 • SMáy chạy thận nhân tạo hiệu suất cao tiên tiến nhất (FMC 5008S của Đức) và hệ thống quản lý Online
  • - Tăng hiệu suất chạy thận
  • - Cải thiện bệnh thiếu máu, giảm lượng thuốc tạo máu
  • - Hiệu quả cải thiện máu
  • - Giảm phản ứng viêm
 • Cafeteria với môi trường thoải mái và ấm áp
 • Môi trường chạy thận tốt nhất cho bệnh nhân suy thận