Nhiệm vụ và phương hướng

cơ quan y tế hợp tác chữa trị được các doanh nghiệp lớn trên thế giới như SamSung, LG, NongSim chọn lựa
Bệnh viện GangDong GuMi
  • 01
  • - Bảo lưu cách “ phẫu thuật nội soi nhỏ nhất bằng phương pháp mới”, hiệp hội khoa học thế giới về kỹ thuật y tế mới (ISMISS)
  • 02
  • - Năm 2016 bộ trưởng bộ Ytế Hàn Quốc trao bằng khen Ytế Toàn Cầu Hàn Quốc
  • 03
  • - Liên tục được sở y tế phúc lợi bầu chọn là “ đơn vị được nuôi dưỡng kỹ thuật y tế dẫn đầu của khu vực nhằm thu hút bệnh nhân người nước ngoài”
  • 04
  • - “Cơ quan y tế ưu tú” được tỉnh GyeongSangBuk công nhận
  • 05
  • - Được đánh giá là có lượng chữa trị về phẫu thuật thay khớp nhân tạo đứng thứ nhất toàn quốc