Tình trạng chính

Danh tiếng được duy trì từ năm 1982
 • Năm 1982
 • - Thành lập viện thần kinh ngoại khoa Shin JaeHak KimCheon
 • Năm 1989
 • - Mở rộng thành bệnh viện GoRyeo GuMi
 • 1997
 • - Được chỉ định là cơ quan kiểm tra chuẩn đoán sức khỏe chuyên môn (Bộ lao động)
  - Được chỉ định là cơ quan chữa trị bảo hộ y tế
  - Được chỉ định là cơ quan y tế phụ trách điều dưỡng bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động
  - Được chỉ định là cơ quan y tế khẩn cấp (Sở y tế phúc lợi)
  - Được khai sáng thành trung tâm quản lí sức khỏe tổng hợp và được chuyển thành khoa y học doanh nghiệp
 • Năm 2006
 • - Năm 2006
 • Năm 2008
 • - Mở rộng thành bệnh viện GangDong GuMi (được nhận giải thưởng kiến trúc)
  - Liên kết MOU khám chữa với công ty điện tử SamSung, LG chi nhánh GuMi
 • Năm 2009
 • - Đăng kí là cơ quan thu hút bệnh nhân người nước ngoài
  - Được chỉ định là bệnh viện kiểm tra dự án kiểm tra bệnh mất trí nhớ thời kì đầu (Thành phố GuMi)
 • Năm 2010
 • - Được chỉ định là cơ quan giám sát thí nghiệm các bệnh truyền nhiễm chủ yếu (Sở quản lí các bệnh truyền nhiễm)
  - Thành lập mới trung tân y học công nghiệp và trung tâm kiểm tra ung thư
 • Năm 2011
 • - Mở trung tâm cột sống, khớp, điều trị phục hồi chức năng
  - được hiệp hội đánh giá cơ quan y tế khẩn cấp toàn quốc bầu chọn là đơn vị ưu tú nhất
 • Năm 2013
 • - Được bầu chọn là cơ quan y tế ưu tú về du lịch y tế của tỉnh GyeongSangBuk
  - Công bố phương pháp phẫu thuật nội soi mới, hiệp hội khoa học thế giới (ISSMISS)
 • Năm 2014
 • - Mở trung tâm chạy thận nhân tạo
  - thành lập trung tâm chữa trị Quốc tế và Nhà Khách “RESTEL”
  - Thành lập văn phòng tuyên truyền quảng bá tại Mông Cổ (Ô Lan Ba Thô Rư)
  - Được chọn là “Đơn vị nuôi dưỡng kỹ thuật y tế tiềm năng của khu vực” (Bộ phúc lợi xã hội)
  - Thành lập trung tâm Sức khỏe người Lao Động ( Phía Bắc của KyeongBuk)
  - Đạt cấp 1 toàn quốc về đánh giá lượng chữa trị kỹ thuật thay khớp nhân tạo
 • Năm 2015
 • - được chỉ định là bệnh viện an toàn quốc dân với dịch MERS
  - Thành lập phòng khám chữa Hàn Quốc tại Việt Nam (Thái Nguyên)
 • Năm 2016
 • - khởi công bệnh viện phục hồi chức năng GangDong
  - Năm 2016 bộ trưởng bộ Ytế Hàn Quốc trao bằng khen Ytế Toàn Cầu Hàn Quốc
  - TIm mạch, trung tâm mạch máu não
 • Năm 2017
 • - Thành lập trung tâm dưỡng lão GangDong