Khái quát

Nơi tạo ra khu vực phức hợp mũi nhọn về y tế, coi quý khách là trọng tâm hàng đầu
Bệnh viện GangDong GuMi GloBal

Điều kiện chung của bệnh viện (tính theo tiêu chuẩn tháng 1 năm 2018)

  • Địa chỉ: 46 đường 20 InDong thành phố GuMi tỉnh GyeongSangBuk Hàn Quốc
    (Bệnh viện GangDong GuMi, JinPyeongDong)
  • Quy mô: Diện tích đất 33.350m2 / diện tích nhà: 16.756m2 (7 tầng)
  • Giường bệnh: 210 giường bệnh / 50 phòng
  • Số nhân viên: 350 người- Bác sĩ: 35 người / y tá: 110 người
  • Ngoài ra: Chữa trị ngoại trú một ngày 500 người
    Một năm khám sức khỏe bình quân khoảng 70.000 người