Эмчилгээний төрөл

Нөхөн сэргээх дасгалын төв

Үйлчлүүлэгчид тохирсон дасгалыг зааж өгч хурдан эдгээх-
Нөхөн сэргээх дасгалын төв
Нөхөн сэргээх дасгалын төв(дасгал физик эмчилгээ өвдөлт намдаах эмчилгээ)нь 1:1ээр хувь хүн тус бүрт зөвлөгөө өгч булчин, таргалалт зэргийн хэмжээг тодорхойлох шинжилгээг хийж гарсан хариунд үндэслэн дасгалыг зааж өгдөг.
Өвдөлт намдаах эмчилгээ нь өвдөлтийн шалтгааныг тодруулсны үндсэн дээр физик эмчилгээ ба эм, тарианы эмчилгээг хавсран хийдэг.

Хөтөлбөр

  • Хагалгааны өмнө•хойно нөхөн сэргээх эмчилгээ
  • Насанд хүрсэн хүний биед тохирсон дасгалын хөтөлбөр
  • Тамирчидын хийдэг тусгай бэлтгэл дасгалын хөтөлбөр
  • Бага насны хүүхэд, өсвөрийн насныхны дасгалын хөтөлбөр