Эмчилгээний төрөл

Яаралтай түргэн тусламжийн төв

2011 оноос Эрүүл мэнд, нийгэм хамгааллын яамны Яаралтай түргэн тусламжийн үйлчилгээний салбарт он дарааллан 1-р зэрэг хүртэж байгаа-
Яаралтай түргэн тусламжийн төв

Амь насанд халтай хүнд өвчтэй өвчтөнд яаралтай эмчилгээг үзүүлэх 24 цагийн түргэн тусламжийн төв нь осол аваарт орж, түргэн тусламж шаардлагатай өвчтөнүүдэд үйлчлэх ба бүс нутгийн аврах төв, гал унтраах ангитай холбоотой байдаг бөгөөд зүрхний шууд бус массаж хийх, эмний хордлого тайлах зэрэг эмчилгээг хийдэг.

Хөтөлбөр

  • Гэнэтийн өвчлөл ба бэртэл(гэмтэл)
  • Гамшиг
  • Эм тарианд хордсон зэрэг яаралтай түргэн тусламж шаардлагатай өвчтөнг 24 цагийн турш үзэж эмчилдэг.