Эмчилгээний төрөл

Тархины судасны төв

Шуурхай зөв онош, эмчилгээний системтэй-
Тархины судасны төв

Өвчтөн нас бараагүй боловч тархинд цус харвалт өгөхөд 1/3 нь саатал үлддэг бөгөөд өвчтөн ба ар гэрийнхэнд учрах
эмчилгээний мөнгө, бие, сэтгэлзүйн хямралыг үгээр хэлэхийн аргагүй.
Тархины цус харвалтын эмчилгээний хамгийн гол зүйл нь цаг хугацаа юм.
Харвалт өгснөөс хойш 6 цагийн дотор яаралтай шуурхай эмчилгээ хийх(эм ба хагалгаа) тохиолдолд нас барах, саатал үлдэх зэрэг үүсэх магадлалыг багасгана.

Хөтөлбөр

  • Тархины өвчлөлүүдийн гол болох тархины цус алдалт, харвалт, тархины бүлхэн, тархины судасны гажиг зэргийг нарийн зөв оношлох. Гэнэтийн тохиолдолд өвчтний биеийн байдлыг хурдан шуурхай оношлох ба шинжилгээ хийнгээ эмчлэх боломжтой.

Зүрх, тархины судасны төвийн онцлог

  • Орчин үеийн 3 хэмжээст дижитал зүрх•тархины судасны ангиографийн төхөөрөмжтэй.
  • Зүрх•тархины судасны өвчний эмчилгээний тасагтай.
  • Дээд зэргээр эмчлэхийн тулд үзлэг, зөвлөлдөх системийг сайжруулсан.
  • Зүрх ба тархины судасны өвчний нэг цэгийн үзлэгийн систем
    - Мэргэжлийн эмчийн үзлэг ба шинжилгээний хариу шууд гарах, ангиографи хийх, хүнд үеийг өнгөрөөсний дараа нөхөн сэргээх эмчилгээ зэрэг хийх боломжтой
  • Хариуцан асрах сувилагч 1:1-ээр өвчтөнд тохирсон сувилгааг хийнэ